Agroindustriala Pantelimon SRL in calitate de operator de date personale cu nr. 27434 și proprietar al site-ului www.fermaanimalelor.ro, vă informează că, în momentul în care accesați/utilizați și navigați pe site-ul www.fermaanimalelor.ro, pentru a beneficia de informațiile și/sau serviciile oferite de acesta, este necesar să consultați în prealabil rubrica ”Protecția datelor personale”/”Politica de confidențialitate” și să respectați ”Termenii si condițiile” de mai jos:
www.fermaanimalelor.ro este un site dedicat oricărei persoane interesate, adulți și tineri, este usor accesibil, este gratuit ca accesibilitate și se compune din informații despre produsele și serviciile furnizate de Agroindustriala Pantelimon SRL, informații despre Ferma Animalelor și activitățile desfășurate la locația Fermei Animalelor, despre petrecerile ce pot fi organizate la locație pentru copii si despre locurile de joacă din incintă, articole despre animalele domestice și anumite animale sălbatice, informații despre ferma de vaci, știri, noutăți, informații despre abonamentele și campaniile promoționale ale operatorului și alte informații specifice activităților desfășurate de Agroindstriala Pantelimon SRL.

Aceste materiale sunt guvernate de reglementările existente în legislația în vigoare în materie. Conținutul site-ului are drept scop informarea utilizatorilor cu privire la serviciile și activitățile destinate publicului și care pot fi organizate de operator la locația Fermei Animalelor, a Fermei de lapte și a Făbricuței de lactate.
Proprietarul site-ului are dreptul, oricând, să realizeze schimbări ale conținutului și poate aduce actualizări/imbunătățiri/completări/modificări de structura, formă și fond, în mod unilateral, fără nico notificare prealabilă a vreunei persoane. Utilizatorii au obligația de a se informa și de a consulta site-ul în vederea deținerii de catre aceștia de informații actuale și actualizate cu privire la activitățile și serviciile furnizate de Agroindustriala Pantelimon SRL
Utilizatorii/abonații site-ului și clienții/potențialii clienți au obligația de a studia și respecta Regulamentele operatorului Agroindustriala Pantelimon SRL, programul de vizitare al Fermei Animalelor și/sau Fermei de lapte și/sau Fabricuței de lactate, programul de desfăsurare a activităților cu publicul la locația Fermei Animalelor și de a se informa cu privire la acestea, in principal prin intermediul site-ului www.fermaanimalelor.ro.
Utilizatorii/abonații pot accesa/utiliza conținutul site-ului www.fermaanimalelor.ro numai in interes personal, cu bună credința si fără a urmări un scop comercial. În cazul citării/printării/reutilizării informațiilor postate pe site-ul www.fermaanimaleor.ro se va face in mod obligatoriu precizarea sursei de colectare dacă informațiile nu sunt destinate uzului personal și curent.
Utilizatorul este unicul responsabil atât fata de Agroinduistriala Pantelimon SRL, cât și fața de terți/persoane vizate/consumatori, în legatură cu accesarea, utilizarea și manipularea conținutului.
Domeniul fermaanimalelor.ro este proprietatea operatorului Agroindustriala Pantelimon SRL iar sigla afisată de operator pe site (postată pe site, în partea de sus, colțul stâng, imaginea cu cele trei animale zâmbitoare colorate) este marcă înregistrată in România la O.S.I.M. (nr. 106629/11.12.2009) în baza Legii nr. 84/1998, republicată și trebuie respectată pentru că este garantată prin lege timp de 10 ani de la data înregistrării acesteia. Marca reprezintă un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele apartinând altor persoane. Marca inregistrată conferă drepturi exclusive titularului acesteia și nu poate fi utilizată de nicio alta persoană fizică sau juridică, fără acordul scris al proprietarului mărcii, conform legii. Orice incălcare a drepturilor ce decurg din marca înregistrată sunt sancționate de lege și dă nastere la dreptul titularului de a solicita instatei judecătorești luarea de măsuri împotriva persoanelor fizice și juridice care se fac vinovate de încălcarea drepturilor ce decurg din marca înregistrată.
Agroindustriala Pantelimon SRL se va asigura că pe site nu sunt publicate niciun fel de materiale de natură a aduce atingere vreunei dispoziții legale sau vreunui drept legal protejat, bunelor moravuri și eticii.
Agroindustriala Pantelimon SRL nu poate fi tras/a la răspundere pentru eventualele prejudicii și/sau litigii izvorâte în legatură cu și/sau din utilizarea/reutilizarea, diseminarea și transmiterea, denaturarea uneia/mai multor părți a conținutului, în orice mod, cu incălcarea Termenilor și Condițiilor și a legislației în vigoare în materie.