Ferma Animalelor (FA) este proprietate privată şi este obligatorie luarea la cunoştinţă a regulamentului în care sunt stipulate condiţiile şi regulile care trebuie respectate pe toată durata şederii în locaţie.

Odată intraţi în FA consimţiţi implicit la regulamentul FA şi va obligaţi să îl respectaţi. Orice reclamaţie ulterioară cu privire la cele de mai jos nu va fi luată în considerare.

OBLIGAȚIA DE SUPRAVEGHERE

Părinţii / aparţinătorii sau însoţitorii sunt obligaţi să supravegheze persoanele aflate în grija lor, fiind responsabili pentru orice prejudiciu suferit de aceste persoane şi/sau cauzat de către aceste persoane, fiind ţinuţi de asemenea de a aduce la cunoştinţă celor aflaţi în grija lor a prevederilor prezentului regulament.

ACCES

 Accesul se face numai după achitarea contravalorii taxei de intrare. Păstraţi biletul pentru control pe toată durata vizitei. Dacă doriţi să părăsiţi incinta şi să reintraţi în cursul aceleiaşi zile este necesar să va fie aplicată suplimentar pe mâna o ştampilă de control.

 Tariful de familie (de regulă 2 adulţi şi 2 copii) este valabil numai dacă include minim 1 adult.

 Abonaţii au obligaţia de a prezenta cardul de abonament pentru a putea intra în incintă.

 Este obligatoriu ca minorii să fie însoţiţi de un părinte sau un adult pe toată durata şederii în incintă. Nu vă lăsaţi copiii nesupravegheaţi.

 Accesul şi şederea în incinta FA este permis doar în intervalul orar afişat. La ora închiderii este obligatoriu să părăsiţi incinta FA.

În scopul evitării accidentărilor se vor respecta cu stricteţe măsurile de siguranţă. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru pierderea sau furtul bunurilor personale lăsate nesupravegheate, monitorizarea acestora căzând strict în sarcina vizitatorilor.

FUMATUL ȘI FOCUL DESCHIS

 Fumatul este permis doar în locurile special amenajate şi semnalate în acest sens;

 În clădirile din incinta FA fumatul este strict interzis (inclusiv ţigările electronice).

 Este interzisă aprinderea focului în incinta FA (inclusiv folosirea / amanajarea grătarelor).

PARCAREA

 Va rugăm să parcaţi automobilele numai în locurile special amenajate; parcarea nu este supravegheată. Când părăsiţi maşina, asiguraţi-vă că toate uşile, ferestrele sau trapa sunt închise şi încuiate şi că nu aţi lăsat niciun obiect de valoare la vedere în interiorul autovehiculului. Va rugăm să nu lăsaţi animalele nesupravegheate în interiorul autovehiculului.

 În caz de furt sau alt prejudiciu cauzat de terţi sau evenimente meteorologice nu ne asumăm nicio responsabilitate şi nu vom plăti nicio despăgubire în acest sens.

COMPORTAMENT

 Este interzis vorbitul vulgar sau folosirea expresiilor injurioase, comportamentul necivilizat şi agresiv.

 Este interzis accesul persoanelor cu semne evidente de îmbolnăvire sau cu igienă personală deficitară sau sub influenţa băuturilor alcoolice. Ne rezervăm dreptul de a interzice accesul sau de a solicita părăsirea locaţiei, fără drept de rambursare a taxei de intrare, oricărei persoane aflate în stare de ebrietate, sub influenţa drogurilor, având un comportament violent sau care nu respectă regulile de securitate.

 Este strict interzis consumul şi accesul în perimetrul FA cu băuturi alcoolice, droguri, seminţe precum şi accesul cu arme de orice gen, cuţite, obiecte care pot provoca vătămări corporale celorlalţi vizitatori sau personalului FA.

 Toţi vizitatorii sunt rugaţi să poarte o ţinută decentă pe toată durata şederii în FA.

 Vizitatorii sunt obligaţi să arunce gunoaie, reziduuri, ambalaje de orice natură, mucuri de ţigară, etc. doar în spaţiile amenajate în acest sens atât în incinta cât şi în parcare.

 Este strict interzisă distrugerea sau degradarea vegetaţiei, a infrastructurii, a panourilor informative, a echipamentelor sau locurilor de joacă. Eventualele daune produse din neglijenţă, culpă şi/sau rea intenţie vor fi suportate integral de către persoana vinovată sau persoana adultă însoţitoare, după caz.

FA îşi rezervă dreptul de a-şi selecta clienţii.

IGIENA

 Utilizarea grupulurilor sanitare din incinta FA se va face respectând normele de igienă, iar după folosire obiectele sanitare vor fi lăsate curate pentru folosinţa ulterioară de către alţi vizitatori.

 Totodată, este interzisă satisfacerea necesităţilor fiziologice în alte locuri decât în spaţiile special amenajate ca toalete.

 Spălatul pe mâini este recomandat după ce aţi intrat în contact cu animalele.

LOCURILE DE JOACĂ

 Locurile de joacă/jucăriile sunt destinate exclusiv copiilor, sub supravegherea părinţilor/aparţinătorilor sau însoţitorilor. Adulţii nu au voie să folosească echipamentele montate în aceste locuri. Accesul şi utilizarea echipamentelor de joacă de către copii cu vârstă sub 10 ani se va face doar în prezenţa unui însoţitor adult, în caz contrar, aparţinătorii acestora se fac responsabili pentru posibilele accidente şi/sau daune produse.

 Nu este permis consumul mâncării şi/sau a băuturilor alcoolice în perimetrul locurilor de joacă şi este interzisă vandalizarea spaţiilor de joacă prin distrugerea echipamentelor.

 Accesul copiilor la locurile de joacă este liber, acesta fiind limitat numai în funcţie de vârstă / înălţime / greutate.

 Activităţile opţionale se vor face doar sub supravegherea personalului FA sau a subcontractorilor, după caz.

ZONELE CU ANIMALE, PĂSĂRI

 Vizitatorii vor interacţiona cu animalele respectând regulile de securitate.

 Accesul în ţarcurile animalelor sau în spaţiile destinate acestora este strict interzis. Nu deschideţi porţile ţarcurilor / cuştilor.

 Comportamentul violent faţă de animale este strict interzis şi atrage după sine evacuarea din FA fără drept de rambursare a taxei de intrare, persoana respectivă sau însoţitorul / aparţinătorul, după caz, urmând să suporte rigorile legilor în vigoare.

 În eventualitatea în care hrăniţi animalele cu mâncare permisă, va rugăm să fiţi atenţi că unele pot muşca / ciupi. Supravegheaţi îndeaproape copiii. Nu hrăniţi animalele cu PUFULEŢI / CHIPS-uri, etc.

 Nu rupeţi IARBA şi FRUNZELE, pentru a hrăni animalele.

 Este posibil ca, în timpul vizitei Dvs., animalele să aibă momente când intră în spaţiul lor de odihnă sau stau culcate în ţarc. În astfel de situaţii va rugăm să nu deranjaţi animalele, să nu aruncaţi cu obiecte în direcţia lor. Şi animalele au nevoie de odihnă şi intimitate!

VIZITE ORGANIZATE ȘI PETRECERI

 Pentru vizitele grupurilor organizate, FA va asigura un ghid care va supraveghea desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor.

 Nu este permisă organizarea activităţilor pentru grupuri sau a petrecerilor fără o rezervare prealabilă.

 Organizarea petrecerilor se face doar în spaţiile special amenajate şi cu plata tarifelor afişate.

 Pentru informaţii va rugăm să vizitaţi website-ul FA şi să ne contactaţi pentru rezervări.

FILMARE ȘI FOTOGRAFIERE

Filmarea şi fotografierea sunt permise în incinta FA. Filmarea şi fotografierea profesională sau comercială necesită autorizarea scrisă prealabilă din partea conducerii FA.

ANIMALE DE COMPANIE

 Animalele de companie nu sunt permise în FA.

 În caz excepţional câinii sunt acceptaţi obligatoriu cu zgarda, lesă, botniţă, iar stăpânul este rugat să aibă asupra sa o pungă pentru a strânge dejecţiile lăsate de animale. Accesul câinilor nu este permis în zona plimbărilor cu poneii, a locurilor de joacă şi nici în alte asemenea locuri unde pot deranja alţi vizitatori.

ALTE ACTIVITĂȚI INTERZISE

 Este interzisă vânzarea, promovarea, împărţirea de mostre, recrutarea sau intervievarea de persoane în incinta şi/sau în parcare, fără acordul prealabil scris al conducerii FA;

 Este interzisă atingerea firelor sau a panourile electrice;

 Este interzis comportamentul agresiv fizic şi/sau verbal la adresa celorlalţi vizitatori sau a personalului;

LIMITAREA RĂSPUNDERII

 FA nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele accidente sau alte evenimente care pot surveni în cazul nerespectării acestor reguli.

 Pe perioada vizitei, adulţii însoţitori îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea prezentului regulament.

 Accesul în incinta FA implică acceptarea prezentului regulament şi asumarea consecinţelor ce derivă din încălcarea acestuia.

 Vizitatorii au obligaţia de a respecta indicaţiile personalului FA.

 Va rugăm să respectaţi prezentul Regulament care stă la baza şederii dvs. în incinta FA, spaţiu delimitat conform hărţilor locaţiei afişate atât pe website cât şi în loc vizibil în FA. În acest sens, va rugăm să ţineţi cont de faptul că prin respectarea prezentului regulament demonstraţi responsabilitate şi respect faţă de cei din jur.

 Nu suntem răspunzători pentru eventualele accidente survenite şi prejudicii cauzate terţelor persoane ca urmare a nerespectării de către vizitatori a indicaţiilor personalului FA şi a prezentului regulament;

Prezentul regulament trebuie însuşit şi respectat de copii şi/sau de către însoţitorii adulţi, iar în cazul nerespectării sale ne rezervăm dreptul de a interzice accesul în incinta fermei şi / sau să evacuăm spaţiul.

NE REZERVĂM DREPTUL DE A:

 Evacua vizitatorii care încalcă regulile de securitate şi disciplină impuse prin prezentul regulament.

 Întrerupe activităţile în cazul unor condiţii meteorologice nefavorabile (vânt, furtună, ploaie, etc) fără rambursarea taxei de intrare.;

 Limita accesul liber în unele zone ale FA în timpul desfăşurării anumitor evenimente speciale.

 Modifica / amenda programul, activităţile şi închiderea unor facilităţi datorită unor cauze tehnice, biologice şi / sau meteorologice.

Echipa Fermei Animalelor vă mulțumeşte anticipat pentru respectarea prezentului Regulament și vă urează să aveți o vizită placută.