REGULAMENT CARD DE ABONAMENT (versiunea 1.2 valabil din 01 martie 2019)

 

1.ORGANIZATOR PROPRIETAR. Cardul de abonament este lansat si administrat de S.C. Agroindustriala Pantelimon S.R.L. (denumit in continuare Organizatorul), avand sediul in orasul Pantelimon, str. Sf. Gheorghe, nr. 20, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23/2686/2002, cod inregistrare fiscala RO5495318, in calitate de operator de date cu caracter personal. Prezentul regulament este obligatoriu, persoanele care incalca acest regulament fiind responsabile de toate consecintele ce decurg din activitatile / actiunile acestora si care sunt neconforme cu prezentul Regulament si/sau contrare normelor legale in vigoare.

  1. BAZA LEGALA. Codul fiscal, Ordonanta 99/2000, republicata si Regulamentul UE 2016/679, incepand cu data de 25 mai 2018.
  2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE. Programul de emitere a cardurilor de abonament este un program anual. Pe cale de exceptie, organizatorul are dreptul de a modifica perioada de derulare a programului, cu informarea prealabila a publicului larg, prin orice mijloace de comunicare (spre exemplu, dar fara a se limita la publicarea regulamentului/modificarilor pe site-ul www.fermaanimalelor.ro).

Organizatorul poate hotara in orice moment, din motive justificate, incetarea programului cardurilor de abonament. Informarea cu privire la incetarea programului cardurilor de abonament va fi realizata cu cel putin 15 zile inainte de incetarea efectiva a programului, prin intermediul oricarui mijloc de comunicare catre public.

Programul cardurilor de abonament este organizat si se desfasoara pe teritoriul Romaniei in locatia Ferma Animalelor (denumit in continuare ”FA”) din orasul Pantelimon, str. Sf. Gheorghe, nr. 20, judetul Ilfov.

Ca regula, pe perioada sarbatorilor legale/zile libere se desfasoara activitate in cadru FA, cu exceptia unor situatii/conditii deosebite (spre exemplu, dar fara a se limita la conditii meteo nefavorabile). Programul de vizitare al FA este afisat si actualizat, in permanenta, pe site-ul Organizatorului si la locatia FA. Posesorii de abonamente au obligatia de a consulta, in avans, programul afisat de Organizator pe site si/sau la locatie si de a se inscrie in cadrul acestui program de functionare. Abonamentul poate fi utilizat exclusiv in cadrul programului stabilit si publicat de Organizator. Organizatorul nu permite accesul in incita persoanelor minore, abonati vizitatori, fara a fi insotiti de un adult.

  1. REGULAMENT. Persoanele care solicita / beneficiaza de un abonament, sunt obligate sa citeasca, sa ia la cunostinta si sa isi insuseasca prin orice mijloc, prevederile prezentului Regulament. Organizatorul va pune la dispozitia abonatilor si/sau a potentialilor abonati prezentul Regulament prin intermediul site-ului si la locatia desfasurarii activitatii, la avizier si personal, la emiterea abonamentului si/sau oricand, la cerere.

Persoanele ce doresc sa detina calitatea de abonat si sa beneficieze de serviciile oferite de Organizator prin intermediul acestui program, trebuie sa detina varsta legala necesara ca sa completeze, sa semneze si sa inmaneze Organizatorului Formularul de colectare a datelor (denumit in continuare Formular).

Organizatorul va verifica modul de completare a formularului si a declaratiilor aferente formularului, privind protectia datelor cu caracter personal si acceptarea termenilor si conditiilor din Regulament. Organizatorul va putea solicita prezentarea unui act de identitate pentru a putea verifica datele personale sub aspectul titularului acestora si a corectitudinii acestora. Orice modificare viitoare a datelor personale, survenita dupa data contractarii abonamentului si care afecteaza in vreun fel abonamentul si/sau persoanele detinatoare a abonamentului este responsabilitatea principala a solicitantului. Actualizarea datelor personale va putea fi facuta ulterior si de catre Organizator, printr-o solicitare a acestuia adresata titularului abonamentului, prin email. Raspunderea pentru calitatea si corectitudinea datelor furnizate Organizatorului revine in principal persoanei care le-a furnizat. Respectarea regulilor Regulamentului este obligatorie pentru toti/fiecare dintre titularii de abonamente. Prevederile Regulamentului vor fi insusite de parinti/adulti si vor fi comunicate/aduse la cunostinta copiiilor minori beneficiari ai abonamentelor de catre parinti. Copii minori pot beneficia de abonamente exclusiv din/la initiativa parintelui, care furnizeaza, pe propria raspundere datele personale ale copiiilor, catre Organizator.

  1. ABONAMENTUL. Poate solicita si obtine un abonament orice persoana fizica adultă, majora, acestia putand solicita abonamentele atat in nume propriu, cat si/sau pentru membrii familiei minori, cu varsta de peste 2 ani. Copii cu varsta sub 2 ani beneficiaza de gratuitate la accesul in cadrul FA, gratuitatea nefiind aplicabila pentru niciun alt tip de servicii auxiliare oferite de Organizator (cum ar fi dar, fara a se limita la servicii de calarie, servicii de masa,etc)

Abonamentele sunt individuale, personale si personalizate si se furnizeaza contra cost de catre Organizator, astfel:

  • Cate un singur card de abonament pentru fiecare persoana in parte, indiferent de varsta abonatului, cu exceptia persoanelor cu varsta sub doi ani care beneficiaza de gratuitate;
  • Costul unui card de abonament este 109 RON pentru adulti, 89 RON pentru copii, 339 RON pentru familie compusa din 2 adulti si 2 copii. Pretul este final, integral, cu TVA inclus, valabil pentru un an calendaristic. Abonamentul permite titularului exclusiv accesul in FA pe intreaga perioada de valabilitate a acestuia, in perioada in care se desfasoara activitatea, in conditii obisnuite, indiferent de numarul de intrari si de perioada de stationare in locatie. Sunt exceptate si nu fac parte integranta din utilizarea abonamentului orice alte servicii auxiliare (spre exemplu, dar fara a se limita la servicii de calarie, hrana pentru animale, servicii de masa, etc);
  • Cardul va contine, inscriptionate la vedere numai fotografia abonatului, numele si prenumele acestuia, seria si numarul abonamentului si perioada de valabilitate a cardului (ziua, luna, anul expirarii acestuia). Fotografiile captate de Organizator si/sau trimise de titulari vor fi imprimate pe card si nu vor fi stocate de Organizator. Formularul de emitere a abonamentului completat va fi pastrat pe suport hartie, in conditii optime de confidentialitate si securitate, pe durata valabilitatii abonamentului si arhivat timp de inca 2 ani. Abonamentul se constituie dintr-un card pe suport de plastic, de dimensiunile 8,5 x 5,5 cm, de culoare rosu/portocaliu/alb, avand imprimata pe o fateta fotografia persoanei, cu dimensiunile 2,5 x 3 cm, perioada de valabilitate, nume si prenume abonat, sigla FA, seria si numarul cardului. Pe verso, cardul contine un rezumat al regulamentului.
  1. CONDITII DE UTILIZARE A CARDULUI. Pentru a beneficia de avantajele cardului de abonament, posesorul acestuia trebuie sa prezinte, de fiecare data cand doreste sa aiba acces in incinta FA, cardul in original, la intrare/la receptie FA. Organizatorul va verifica cardul de abonament, sub aspectul specificatiilor tehnice ale acestuia si ale datelor de identificare ale abonatului, inscriptionate pe card, dupa care va permite accesul abonatului in incinta FA. Cardurile de abonament sunt personale, personalizate si netransmisibile. Orice incercare de fraudare a cardurilor emise de Organizator va fi semnalata organelor competente.

Orice modificare a datelor personale trebuie adusa la cunostinta Organizatorului, in scris. Organizatorul va actualiza datele abonatului, atat in baza de date, cat si la nivelul cardului, la nevoie. In cazul in care modificarea datelor personale afecteaza datele inscriptionate pe card, Organizatorul va emite, fara niciun cost suplimentar un nou card, inscriptionand datele personale in forma actualizata.

Orice pierdere, deteriorare, distrugere sau situatie similara ori in caz de frauda (ex. furtul cardului, copie nelegala a cardului, etc) trebuie adusa la cunostinta Organizatorului de catre abonat, in cel mai scurt timp posibil, in scris si va duce la anularea abonamentului initial, urmata de emiterea unui nou card de abonament, fara niciun cost suplimentar, in conditiile initiale, cu exceptia perioadei de valabilitate, respectiv al-2lea card emis va fi valabil pentru perioada ramasa pana la finele perioadei pentru care a fost emis cardul initial.

Datele personale colectate in acest scop vor fi pastrate de organizator pe perioada de valabilitate a cardului si timp de inca 2 ani dupa expirarea acestuia, in cazul in care abonamentul nu este reinnoit in anul urmator celui pentru care a fost emis. In cazul reinnoirii abonamentului, datele personale vor fi pastrate pana la renuntarea titularului la abonament, fiind apoi arhivate timp de inca 2 ani dupa data renuntarii.

  1. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. Agroindustriala Pantelimon SRL in calitate de operator de date cu caracter personal prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal si pe cele ale membrilor de familie minori (nume, prenume, telefon, email, adresa, fotografie, semnatura, serie/numar card de abonament, varsta), prin mijloace mixte, in scopuri de “prestare de servicii de agrement in aer liber, loc de joaca, petreceri pentru copii, evenimente, emitere abonamente si pentru reclama, marketing si publicitate”. Mai multe detalii despre protectia datelor personale se regasesc in Politica de date personale postata pe web site si la sediul nostru.

Este necesar sa ne furnizati datele dumneavoastra, intrucat acestea sunt indispensabile in vederea realizarii scopurilor de prelucrare sus-mentionate. In cazul in care nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastra, operatorul nu va va putea pune la dispozitie si nici nu va va putea oferi serviciile sale. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de emitere a abonamentelor se face conform Regulamentelor emise de operator si a formularelor de emitere a abonamentelor, puse la dispozitia persoanelor vizate.

Pentru promovarea serviciilor operatorului FA, acesta va prelucra doar email-ul, numele, prenumele, numarul de telefon si adresa, cu acordul dvs. expres, acordat in scris, la momentul colectarii datelor. Aveti dreptul sa va opuneti, in mod gratuit si fara nicio justificare, in orice moment, prelucrarii datelor dumneavoastra in scopuri de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri aferente acestuia.

Informatiile prelucrate sunt destinate utilizarii de catre operator si pot fi dezvaluite imputernicitilor, partenerilor contractuali ai operatorului si autoritatilor publice centrale/locale, potrivit legii.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), aveti dreptul: la informare, de acces la date, la rectificarea datelor, la stergerea datelor, la restrictionarea prelucrarii, la portabilitatea datelor, la opozitie, de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau care va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa si aveti dreptul de a va retrage consimtamantul, daca consimtamantul sta la baza prelucrarii. Pentru exercitarea drepturilor legale specifice, va puteti adresa cu o cerere scrisa, conducerii Organizatorului, pe adresa de corespondenta sau la adresa de e-mail dataprotection@fermaanimalelor.ro. Vom raspunde cererii dvs. in termen de o luna, termen ce poate fi prelungit cu inca 2 (doua) luni, in anumite situatii complexe.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei si/sau autoritatii nationale de supraveghere (www.dataprotection.ro).

  1. CONDITII GENERALE. Orice diferend rezultand din prezentul regulament se va solutiona pe cale amiabila. In situatia in care partile nu ajung la o solutie de comun acord, pe cale amiabila diferendul/litigiul va fi dedus spre solutionare instantei judecatoresti competente, conform legii. Cardul de abonament nu este un instrument de plata. Posesorul cardului nu poate achizitiona produse si/sau servicii pe baza acestui card, acesta poate doar sa beneficieze de privilegiile oferite de catre Organizator, conform prezentului Regulament.

Nume aplicant:…………………………………………………..

Data:…………………………………..

Semnatura aplicant:……………………………

Pentru versiunea 1.1 a regulamentului apasati aici:

https://fermaanimalelor.ro/regulament-abonament11/